Opis

Izrada web sajta za sportski centar Pirot putem WordPress platforme. Na sajtu se mogu naći slike svih sportskih objekata, kao i istorijat sportskog centra. Sajt može biti pregledavan u oba pisma, ćirilici i latinici.

Poseti sajt


Ostali projekti